Số TK: 0541 0003 22279

Chủ TK: TẠ THỊ NGỌC PHƯỢNG

Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Chương Dương, Long Biên, Hà Nội.


Số TK: 3120 2050 75401

Chủ TK: TẠ THỊ NGỌC PHƯỢNG

Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Gia Lâm, Hà Nội

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

 

X