Lọ hoa Bát Tràng, Lọ hoa gốm sứ bát tràng

Sắp xếp:
- 19%
Bình cắm hoa đẹp khắc hoa sen men xanh
MSP: LH8-008

Bình cắm hoa đẹp khắc hoa sen men xanh

Chỉ còn 1 sản phẩm
650,000₫
800,000₫
Bình gốm sứ Bát Tràng khắc hoa cẩm tú
MSP: LH8-018

Bình gốm sứ Bát Tràng khắc hoa cẩm tú

Chỉ còn 1 sản phẩm
320,000₫
Bình hoa Bát Tràng - Dáng thổ cẩm mới
MSP: LH1-020

Bình hoa Bát Tràng - Dáng thổ cẩm mới

Chỉ còn 1 sản phẩm
440,000₫
Bình hoa Bát Tràng dáng đàn Nguyệt
MSP: LH1-013/1

Bình hoa Bát Tràng dáng đàn Nguyệt

Còn hàng
290,000₫
Bình hoa Bát Tràng dáng đôi bạn
MSP: LH1-014

Bình hoa Bát Tràng dáng đôi bạn

Chỉ còn 1 sản phẩm
190,000₫
Bình hoa Bát Tràng dáng đợi chờ
MSP: LH1-015

Bình hoa Bát Tràng dáng đợi chờ

Chỉ còn 1 sản phẩm
250,000₫
Bình hoa Bát Tràng dáng giao duyên
MSP: LH1-016

Bình hoa Bát Tràng dáng giao duyên

Chỉ còn 1 sản phẩm
290,000₫
Bình hoa Bát Tràng dáng lọ lục bình
MSP: LH1-019/3

Bình hoa Bát Tràng dáng lọ lục bình

Còn hàng
1,360,000₫
Bình hoa Bát Tràng dáng lọ sóng tình
MSP: LH1-017

Bình hoa Bát Tràng dáng lọ sóng tình

Chỉ còn 1 sản phẩm
190,000₫
Bình hoa Bát Tràng dáng lu đại cỡ số 1
MSP: LH1-018

Bình hoa Bát Tràng dáng lu đại cỡ số 1

Chỉ còn 1 sản phẩm
390,000₫
Bình hoa Bát Tràng dáng thạc nhỏ
MSP: LH1-021/3

Bình hoa Bát Tràng dáng thạc nhỏ

Chỉ còn 1 sản phẩm
190,000₫
Bình hoa Bát Tràng dáng tỏi gốm cổ thẳng
MSP: LH1-022/2

Bình hoa Bát Tràng dáng tỏi gốm cổ thẳng

Còn hàng
1,990,000₫
- 15%
Bình hoa Bát Tràng đẹp khắc cúc đại đóa cổ
MSP: LH8-012

Bình hoa Bát Tràng đẹp khắc cúc đại đóa cổ

Chỉ còn 1 sản phẩm
930,000₫
1,100,000₫
Bình hoa gốm sứ đẹp sản xuất tại Bát Tràng
MSP: LH8-019

Bình hoa đẹp gốm sứ Bát Tràng

Chỉ còn 1 sản phẩm
320,000₫
Bình hoa gốm sứ Bát Tràng - Sơn mài trên cốt gốm sứ 1
MSP: LH6-014/2
Bình hoa gốm sứ Bát Tràng - Sơn mài trên cốt gốm sứ 2
MSP: LH6-015/2
Bình hoa gốm sứ Bát Tràng dáng ống cao
MSP: LH8-017

Bình hoa gốm sứ Bát Tràng dáng ống cao

Chỉ còn 1 sản phẩm
350,000₫
Bình hoa gốm sứ Bát Tràng dáng thần cò
MSP: LH1-045

Bình hoa gốm sứ Bát Tràng dáng thần cò

Chỉ còn 1 sản phẩm
280,000₫
Bình hoa gốm sứ Bát Tràng dáng thổ cẩm
MSP: LH1-046/2

Bình hoa gốm sứ Bát Tràng dáng thổ cẩm

Còn hàng
320,000₫
Bình hoa gốm sứ Bát Tràng dáng tinh tú
MSP: LH1-047

Bình hoa gốm sứ Bát Tràng dáng tinh tú

Chỉ còn 1 sản phẩm
250,000₫
Bình hoa gốm sứ Bát Tràng dáng tóc thề số 1
MSP: LH1-048

Bình hoa gốm sứ Bát Tràng dáng tóc thề số 1

Chỉ còn 1 sản phẩm
180,000₫
Bình hoa gốm sứ Bát Tràng dáng tóc thề số 2
MSP: LH1-049

Bình hoa gốm sứ Bát Tràng dáng tóc thề số 2

Chỉ còn 1 sản phẩm
150,000₫
Bình hoa gốm sứ Bát Tràng dáng tỏi cổ lùn cỡ nhỏ
MSP: LH1-052

Bình hoa gốm sứ Bát Tràng dáng tỏi cổ lùn cỡ nhỏ

Chỉ còn 1 sản phẩm
180,000₫
Bình hoa gốm sứ Bát Tràng dáng tỏi miệng loe cỡ nhỏ
MSP: LH1-051/6
Bình hoa gốm sứ Bát Tràng dáng tỏi nhỏ
MSP: LH1-050

Bình hoa gốm sứ Bát Tràng dáng tỏi nhỏ

Chỉ còn 1 sản phẩm
150,000₫
Bình hoa gốm sứ Bát Tràng sơn mài trên cốt gốm sứ 5
MSP: LH6-034/3
Bình hoa gốm sứ dáng bom đỏ
MSP: LH6-036/3

Bình hoa gốm sứ dáng bom đỏ

Còn hàng
160,000₫
Bình hoa gốm sứ dáng hạt đỗ vẽ cảnh đồng quê
MSP: LH6-023/2

Bình hoa gốm sứ dáng hạt đỗ vẽ cảnh đồng quê

Còn hàng
180,000₫
- 16%
Bình hoa gốm sứ dáng lọ tỏi cổ cao sơn mài
MSP: LH6-001

Bình hoa gốm sứ dáng lọ tỏi cổ cao sơn mài

Còn hàng
460,000₫
550,000₫
Bình hoa gốm sứ dáng mang cá - Nền đỏ vẽ sen
MSP: LH6-066/2

Bình hoa gốm sứ dáng mang cá - Nền đỏ vẽ sen

Còn hàng
180,000₫
x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

 

X