Lọ hoa sơn mài Bát Tràng, Gốm sứ Bát Tràng tại Hà Nội

Sắp xếp:
Bình hoa gốm sứ Bát Tràng - Sơn mài trên cốt gốm sứ 1
MSP: LH6-014/2
Bình hoa gốm sứ Bát Tràng - Sơn mài trên cốt gốm sứ 2
MSP: LH6-015/2
Bình hoa gốm sứ Bát Tràng sơn mài trên cốt gốm sứ 5
MSP: LH6-034/3
Bình hoa gốm sứ dáng bom đỏ
MSP: LH6-036/3

Bình hoa gốm sứ dáng bom đỏ

Còn hàng
160,000₫
Bình hoa gốm sứ dáng hạt đỗ vẽ cảnh đồng quê
MSP: LH6-023/2

Bình hoa gốm sứ dáng hạt đỗ vẽ cảnh đồng quê

Còn hàng
180,000₫
- 16%
Bình hoa gốm sứ dáng lọ tỏi cổ cao sơn mài
MSP: LH6-001

Bình hoa gốm sứ dáng lọ tỏi cổ cao sơn mài

Còn hàng
460,000₫
550,000₫
Bình hoa gốm sứ dáng mang cá - Nền đỏ vẽ sen
MSP: LH6-066/2

Bình hoa gốm sứ dáng mang cá - Nền đỏ vẽ sen

Còn hàng
180,000₫
Bình hoa gốm sứ dáng mang cá trắng
MSP: LH6-009/2

Bình hoa gốm sứ dáng mang cá trắng

Còn hàng
180,000₫
Bình hoa gốm sứ dáng mang cá trắng hoa lan tím
MSP: LH6-045/2

Bình hoa gốm sứ dáng mang cá trắng hoa lan tím

Còn hàng
180,000₫
Bình hoa gốm sứ dáng mang cá trắng hoa phù dung
MSP: LH6-071/2

Bình hoa gốm sứ dáng mang cá trắng hoa phù dung

Còn hàng
180,000₫
Bình hoa gốm sứ dáng mang cá trắng hoa sen
MSP: LH6-059/2

Bình hoa gốm sứ dáng mang cá trắng hoa sen

Còn hàng
180,000₫
Bình hoa gốm sứ dáng mang cá trắng hoa tuylip
MSP: LH6-043/2

Bình hoa gốm sứ dáng mang cá trắng hoa tuylip

Còn hàng
180,000₫
Bình hoa gốm sứ dáng mang cá vẽ đồng quê
MSP: LH6-026/2

Bình hoa gốm sứ dáng mang cá vẽ đồng quê

Còn hàng
180,000₫
Bình hoa gốm sứ dáng tỏi béo - Hoa quỳnh nền đỏ
MSP: LH6-050

Bình hoa gốm sứ dáng tỏi béo - Hoa quỳnh nền đỏ

Chỉ còn 1 sản phẩm
460,000₫
Bình hoa gốm sứ dáng tỏi dẹt cổ cao vẽ đào
MSP: LH6-021

Bình hoa gốm sứ dáng tỏi dẹt cổ cao vẽ đào

Còn hàng
300,000₫
Bình hoa gốm sứ sơn mài dáng miệng túm cao nhiều màu
MSP: LH6-002/2

Bình hoa gốm sứ sơn mài dáng miệng túm cao nhiều màu

Còn hàng
300,000₫
Bình hoa sơn mài bộ ba chữ ngã - Nền vàng vẽ đào
MSP: LH6-056

Bình hoa sơn mài bộ ba chữ ngã - Nền vàng vẽ đào

Chỉ còn 1 sản phẩm
960,000₫
Bình hoa sơn mài bộ đôi thiên nga vàng cảnh đồng quê
MSP: LH6-068

Bình hoa sơn mài bộ đôi thiên nga vàng cảnh đồng quê

Chỉ còn 1 sản phẩm
500,000₫
Bình hoa sơn mài bộ Uyên ương - Vẽ cảnh hoa lan nền vàng
MSP: LH6-020

Bình hoa sơn mài bộ Uyên ương - Vẽ cảnh hoa lan nền vàng

Chỉ còn 1 sản phẩm
360,000₫
Bình hoa sơn mài cốt gốm vẽ hoa mẫu đơn
MSP: LH6-002/2

Bình hoa sơn mài cốt gốm vẽ hoa mẫu đơn

Còn hàng
300,000₫
Bình hoa sơn mài dáng @
MSP: LH6-051/2

Bình hoa sơn mài dáng @

Còn hàng
240,000₫
Bình hoa sơn mài dáng @ vẽ lan
MSP: LH6-027/2

Bình hoa sơn mài dáng @ vẽ lan

Còn hàng
240,000₫
Bình hoa sơn mài dáng bom - Nền vàng vẽ hoa phù dung
MSP: LH6-033/3

Bình hoa sơn mài dáng bom - Nền vàng vẽ hoa phù dung

Còn hàng
160,000₫
Bình hoa sơn mài dáng bom trắng
MSP: LH6-024/3

Bình hoa sơn mài dáng bom trắng

Còn hàng
160,000₫
Bình hoa sơn mài dáng bom trắng sen bạc
MSP: LH6-039/3

Bình hoa sơn mài dáng bom trắng sen bạc

Còn hàng
160,000₫
Bình hoa sơn mài dáng bom trắng vẽ hoa dây bạc
MSP: LH6-028/3

Bình hoa sơn mài dáng bom trắng vẽ hoa dây bạc

Còn hàng
160,000₫
Bình hoa sơn mài dáng bom trắng vẽ hoa lộc vừng
MSP: LH6-035/3

Bình hoa sơn mài dáng bom trắng vẽ hoa lộc vừng

Còn hàng
160,000₫
Bình hoa sơn mài dáng bom trắng vẽ hoa mẫu đơn
MSP: LH6-040/3

Bình hoa sơn mài dáng bom trắng vẽ hoa mẫu đơn

Còn hàng
160,000₫
Bình hoa sơn mài dáng bom trắng vẽ hoa Tuylip
MSP: LH6-025/3

Bình hoa sơn mài dáng bom trắng vẽ hoa Tuylip

Còn hàng
160,000₫
Bình hoa sơn mài dáng bom vàng
MSP: LH6-084/3

Bình hoa sơn mài dáng bom vàng

Còn hàng
160,000₫
x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

 

X